paź 102012
 

Od dnia 1 sierpnia 2012 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r., które zmienia treść rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 663). 

Przepis ten zmienia wzory formularzy wykorzystywanych w postępowaniu dotyczącym chorób zawodowych oraz skutków tych chorób:

  • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej,
  • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
  • Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
  • Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej,
  • Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej,
  • Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
  • Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
  • Karta stwierdzenia choroby zawodowej,
  • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

Sorry, the comment form is closed at this time.