Zgodnie z kodeksem karnym: „Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

  • Nasza firma oferuje kursy pierwszej pomocy łączące ze sobą część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.
  • Każde zajęcia prowadzimy u Klienta, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego (profesjonalne fantomy, sprzęt reanimacyjny).
  • Kurs pierwszej pomocy prowadzi wykwalifikowany instruktor, pod którego okiem można przećwiczyć każdą omawianą część materiału.
  • Po odbytym kursie każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z pierwszej pomocy.
  • Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od preferencji Klienta, liczebności grupy oraz rozpiętości omawianego materiału.