Usługi

   
     Zgodnie z kodeksem pracy: ” Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

  • Nasza firma oferuje kompleksową obsługę BHP małych i dużych przedsiębiorstw na zasadzie outsourcingu, co pozwala na spore oszczędności dla naszych Klientów.
  • W ramach zawartej umowy zapewniamy:

»  prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP,
»  opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk,
»  pełną obsługę postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do/lub z pracy),
»  prowadzenie wymaganych rejestrów (wypadków przy pracy, chorób zawodowych, czynników szkodliwych),
»  opracowywanie instrukcji BHP,
»  audyty z zakresu BHP i PPOŻ,
»  współpracę z organami nadzoru (na życzenie klienta obecność podczas kontroli PIP, SANEPID, UDT, odpowiadanie na pisma, itd.),
»  doradztwo w zakresie przepisów i norm, w tym dyrektyw Unii Europejskiej.

  • Nasza firma przyjmuje również jednorazowe zlecenia na wykonanie wszystkich wyżej wymienionych usług.
  • Koszty outsourcingu lub jednorazowych usług ustalane są indywidualnie, po wcześniejszym zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa.