Zgodnie z kodeksem pracy: ” Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do (…) gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie (…) ochrony przeciwpożarowej (…)

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.”

 

  • Nasza firma oferuje:

»  szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z nauką obsługi sprzętu gaśniczego,

»  opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

»  aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

»  tworzenie planów ewakuacji z obiektów i terenów,

»  tworzenie planów rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,

»  przeprowadzanie próbnej ewakuacji,

»  przeprowadzanie oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń bądź budynków,

»  audyty PPOŻ.

  • Szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ prowadzimy w siedzibie Klienta.
  • Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od preferencji Klienta, liczebności grupy oraz rozpiętości omawianego materiału.