cze 152012
 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) określono programy oraz terminy ważności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tabeli przedstawiono zestawienie terminów ważności szkoleń bhp w zależności od zajmowanego stanowiska:

WAŻNOŚĆ SZKOLEŃ

Lp.

Rodzaj szkolenia

Stanowisko

Okres ważności

1

Szkolenie wstępne

Kierownicze

6 miesięcy

inż-tech, adm-biur, robotnicze

1 rok

2

Szkolenia okresowe

Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami

5 lat

Inżynieryjno-techniczne

5 lat

Administracyjno-biurowe

6 lat

Robotnicze

3 lata

Robotnicze wykonujące prace szczególnie niebezpieczne np. prace na wysokoścu

1 rok

 
Opracowanie: Daria Heising
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl

Sorry, the comment form is closed at this time.