HACCP to system identyfikujący, oceniający i kontrolujący zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności obowiązujący od 1 maja 2004 we wszystkich podmiotach gospodarczych związanych z produkcją i obrotem żywnością.

Z systemem HACCP ściśle wiążą się pojęcia dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP), których opracowanie wdrożenie i prawidłowa dokumentacja stanowią bazę do budowania systemu.

  • Nasza firma oferuje wszechstronną pomoc w dostosowaniu organizacji przedsiębiorstwa oraz dokumentacji do nowych wymogów prawnych HACCP, GMP, GHP.
  • W ramach współpracy oferujemy:

»  opracowanie harmonogramu wdrażania, Księgi HACCP, procedur, instrukcji,
»  przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu,
»  przeszkolenie pracowników z zakresy GMP, GHP.

  • Budowę systemu HACCP przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), w oparciu o 7 zasad, czyli:

1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń
2. Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych
3. Ustalenie limitów krytycznych dla każdego z punktów kontrolnych
4. Ustalenie procedur monitorowania krytycznych punktów kontrolnych
5. Ustalenie działań korygujących
6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu
7. Ustalenie dokumentacji.

  • Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, po wcześniejszym zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa.
  • Cena zależy m.in. od wielkości zakładu, ilości zatrudnionych osób oraz stopnia złożoności procesu technologicznego.