cze 152012
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 482) zmianie uległo rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. 2002 Nr 237, poz. 2015). W rozporządzeniu określono  nowy wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy, który obowiązuje od 7 maja 2012 r.

Opracowanie: Daria Heising
Źródło: www.rcl.gov.pl

Sorry, the comment form is closed at this time.